ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เข้าชม
 • 315354_467356173294179_123242792_n
 • 315354_467356173294179_123242792_n
 • 315354_467356173294179_123242792_n
 • 315354_467356173294179_123242792_n
 • 315354_467356173294179_123242792_n
 • 315354_467356173294179_123242792_n
1 2 3 4 5 6


ประมวลวิดีโอ

หอพักนักเรียนที่จะปิดให้บริการในปีการศึกษา 2559หอพักนักเรียนที่จะปิดให้บริการในปีการศึกษา 2559 กิจกรรมกียามุ้ลลัยลฺ ปี 56กิจกรรมกียามุ้ลลัยลฺ ปี 56 บางส่วนจากกิจกรรม อ.ส.บางส่วนจากกิจกรรม อ.ส. ความประเสริฐของการเป็นที่รักของอัลลอฮฺความประเสริฐของการเป็นที่รักของอัลลอฮฺ อัลอะกีดะอฺ เรื่องการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ โดย อ.รสลัน นาปาเลนอัลอะกีดะอฺ เรื่องการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ โดย อ.รสลัน นาปาเลน อัลหะดีษที่ 21 เรื่องการยืนหยัดบนความถูกต้องคือแก่นแท้ของอิสลาม โดย อ.รสลันอัลหะดีษที่ 21 เรื่องการยืนหยัดบนความถูกต้องคือแก่นแท้ของอิสลาม โดย อ.รสลัน อัลหะดีษที่ 20 ความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา โดย อาจารย์รสลัน  นาปาเลนอัลหะดีษที่ 20 ความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา โดย อาจารย์รสลัน นาปาเลน การศึกษา คือเส้นทางสู่สวรรค์การศึกษา คือเส้นทางสู่สวรรค์ การศรัทธาต่อกฎสภาวะ โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลนการศรัทธาต่อกฎสภาวะ โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน โครงการเข้าค่ายลูกเสือ ปี 56โครงการเข้าค่ายลูกเสือ ปี 56 ค่าย อีพี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556ค่าย อีพี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โครงการโลกสวยด้วยมือเรา ตอน ปลูกป่าชายเลนโครงการโลกสวยด้วยมือเรา ตอน ปลูกป่าชายเลน โครงการส่งเสริมสุขภาพโครงการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมวันเด็ก ปี 56กิจกรรมวันเด็ก ปี 56 ประมวลภาพกิจกรรมอนุบาลประมวลภาพกิจกรรมอนุบาล อัลหะดีษที่ 18 จรรยามารยาทที่ดีงาม โดย อ.รสลัน นาปาเลน มัสญิดบ้านกะลันยีตันอัลหะดีษที่ 18 จรรยามารยาทที่ดีงาม โดย อ.รสลัน นาปาเลน มัสญิดบ้านกะลันยีตัน ปลูกผักไร้ดิน รอบที่ 7ปลูกผักไร้ดิน รอบที่ 7 ตลาดนัดนักเรียน อ.ส.56ตลาดนัดนักเรียน อ.ส.56 หน้าที่ของรอซูล โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัลฟุรกอนหน้าที่ของรอซูล โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัลฟุรกอน คุณลักษณะของรอซูล โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลคุณลักษณะของรอซูล โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล อัลหะดีษที่ 17 เรื่อง จงมีความเมตตาต่อสัตว์(ที่เชือด) โดย อาจารย์รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัรรอกียะฮฺ อัสสุนนะฮฺอัลหะดีษที่ 17 เรื่อง จงมีความเมตตาต่อสัตว์(ที่เชือด) โดย อาจารย์รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัรรอกียะฮฺ อัสสุนนะฮฺ บรรยากาศมหกรรมวิชาการภายใน ปีการศึกษา 2555บรรยากาศมหกรรมวิชาการภายใน ปีการศึกษา 2555 จงอย่าเป็นทาสของดุนยา โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดบ้านบันนังปุเลาจงอย่าเป็นทาสของดุนยา โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดบ้านบันนังปุเลา อัลหะดีษที่ 16 จงอย่าโกรธ โดย อ.รสลัน นาปาเลนอัลหะดีษที่ 16 จงอย่าโกรธ โดย อ.รสลัน นาปาเลน อัลหะดีษที่ 15 การให้เกียรติแขกผู้มาเยือน โดย อ.รสลัน นาปาเลนอัลหะดีษที่ 15 การให้เกียรติแขกผู้มาเยือน โดย อ.รสลัน นาปาเลน หลงดุนยา จะนำมาซึ่งการละเมิน โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลนหลงดุนยา จะนำมาซึ่งการละเมิน โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน การศรัทธาต่อบรรดารอซูล โดย อ.รสลัน นาปาเลนการศรัทธาต่อบรรดารอซูล โดย อ.รสลัน นาปาเลน โลกของญิน โดย อาาจารย์รสลัน นาปาเลนโลกของญิน โดย อาาจารย์รสลัน นาปาเลน อัลหะดีษที่ 14 เรื่อง เมื่อไรอนุญาตให้หลั่งเลือดมุสลิมได้ โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัรรอกียะฮฺอัสสุนนะฮฺ กาลันยีตันอัลหะดีษที่ 14 เรื่อง เมื่อไรอนุญาตให้หลั่งเลือดมุสลิมได้ โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัรรอกียะฮฺอัสสุนนะฮฺ กาลันยีตัน บรรยายศาสนา เรื่อง ผู้ที่ตายด้วยการกล่าวชะฮาดะฮฺ จะรอดพ้นจากไฟนรกจริงหรือ? โดย อ.รสลันบรรยายศาสนา เรื่อง ผู้ที่ตายด้วยการกล่าวชะฮาดะฮฺ จะรอดพ้นจากไฟนรกจริงหรือ? โดย อ.รสลัน การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺ โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลนการศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺ โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน จงละทิ้งสิ่งที่เคลือบแคลงสงสัย โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัรรอกียะฮฺ อัสสุนนะฮฺ บ้านกาลันยีตันจงละทิ้งสิ่งที่เคลือบแคลงสงสัย โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัรรอกียะฮฺ อัสสุนนะฮฺ บ้านกาลันยีตัน จงอยู่ในดุนยาเสมือนคนแปลกหน้าหรือเดินทาง อ.รสลันจงอยู่ในดุนยาเสมือนคนแปลกหน้าหรือเดินทาง อ.รสลัน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2555กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2555 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลเข้าร่วมกิจกรรมท่องจำอัลกุรอานของสถานีวิทยุฆัยรียะฮฺ ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลเข้าร่วมกิจกรรมท่องจำอัลกุรอานของสถานีวิทยุฆัยรียะฮฺ ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี \"ต้นกล้าเกมส์\"55ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี \"ต้นกล้าเกมส์\"55 ส่วนหนึ่งจากการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอานตอนเช้าส่วนหนึ่งจากการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอานตอนเช้า การจัดการเรียนการสอนในห้องอิสลามศึกษาการจัดการเรียนการสอนในห้องอิสลามศึกษา ชุมนุมเสียงตามสายชุมนุมเสียงตามสาย ชิริกใหญ่และชิริกเล็ก โดย อ.รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัลฟุรกอน บ้านท่าไม้ไผ่ชิริกใหญ่และชิริกเล็ก โดย อ.รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัลฟุรกอน บ้านท่าไม้ไผ่ ต้นกล้าเกมส์ระดับประถมและมัธยม ณ สนามรัชกิจประการต้นกล้าเกมส์ระดับประถมและมัธยม ณ สนามรัชกิจประการ โอวาทของผู้จัดการในกิจกรรรมกีฬาสี \"ต้นกล้าเกมส์\"56โอวาทของผู้จัดการในกิจกรรรมกีฬาสี \"ต้นกล้าเกมส์\"56 ฝึกอะซาน ส่วนหนึ่งของกิจกรรมชุมนุมฟื้นฟูซุนนะฮฺฝึกอะซาน ส่วนหนึ่งของกิจกรรมชุมนุมฟื้นฟูซุนนะฮฺ ต้นกล้าเกมส์ 56 ระดับอนุบาลต้นกล้าเกมส์ 56 ระดับอนุบาล ต้นกล้าเกมส์ 56 ระดับประถมและมัธยม ณ สนามรัชกิจประการต้นกล้าเกมส์ 56 ระดับประถมและมัธยม ณ สนามรัชกิจประการ อัลหะดีษที่ 10 เรื่องเหตุผลของการตอบรับดุอาอฺ โดย อ.รสลัน นาปาเลนอัลหะดีษที่ 10 เรื่องเหตุผลของการตอบรับดุอาอฺ โดย อ.รสลัน นาปาเลน บรรยายอัลหะดีษที่ 9 โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลนบรรยายอัลหะดีษที่ 9 โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน สิทธิของมุสลิมที่พึงได้รับและจะละเมิดไม่ได้ โดย อาจารย์รสลัน นาปาเลนสิทธิของมุสลิมที่พึงได้รับและจะละเมิดไม่ได้ โดย อาจารย์รสลัน นาปาเลน ศาสนาคือการตักเตือน โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลนศาสนาคือการตักเตือน โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศไทย-มาเลย์เซีย ปี 55โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศไทย-มาเลย์เซีย ปี 55 สิ่งคลุมเครือในอิสลาม โดย อ.รสลัน นาปาเลนสิ่งคลุมเครือในอิสลาม โดย อ.รสลัน นาปาเลน กอฎอและกอดัรฺ โดยอาจารย์รสลัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมศึกษากอฎอและกอดัรฺ โดยอาจารย์รสลัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมศึกษา บรรยายพิเศษ เรื่อง มีอะไรในรอมฎอน ณ บ้านกาลันยีตันบรรยายพิเศษ เรื่อง มีอะไรในรอมฎอน ณ บ้านกาลันยีตัน ค่าของดุนยา โดย อ.รสลัน นาปาเลนค่าของดุนยา โดย อ.รสลัน นาปาเลน บรรดาเนี๊ยะมัตจากอัลลอฮฺ โดย อ.รสลัน นาปาเลนบรรดาเนี๊ยะมัตจากอัลลอฮฺ โดย อ.รสลัน นาปาเลน การทดสอบจากอัลลอฮฺ โดย อ.รสลันการทดสอบจากอัลลอฮฺ โดย อ.รสลัน บรรยายเรื่องบิดอะฮฺ โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลนบรรยายเรื่องบิดอะฮฺ โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน วิชาอะกีดะฮฺ เรื่อง การศรัทธาต่ออัลลอฮฺวิชาอะกีดะฮฺ เรื่อง การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ อะกีดะฮฺ คืออะไร? โดยอาจารย์รสลัน ณ มัสยิดอัลฟุรกอน ท่าไม้ไผ่อะกีดะฮฺ คืออะไร? โดยอาจารย์รสลัน ณ มัสยิดอัลฟุรกอน ท่าไม้ไผ่ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2556การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2556 กำเนิดมนุษย์ อ.รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัรรอกียะฮฺ อัสสุนนะฮฺ บ้านกะลันยีตันกำเนิดมนุษย์ อ.รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัรรอกียะฮฺ อัสสุนนะฮฺ บ้านกะลันยีตัน ความสำคัญของศาสนา โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัลฟุรกอน (ท่าไม้ไผ่)ความสำคัญของศาสนา โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัลฟุรกอน (ท่าไม้ไผ่) การตั้งเจตนา โดย อ.รสลัน นาปาเลนการตั้งเจตนา โดย อ.รสลัน นาปาเลน โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ โดย อ.รสลัน วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2556 ณ มัสยิดบ้านบันนังปุเลา โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ โดย อ.รสลัน วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2556 ณ มัสยิดบ้านบันนังปุเลา ตัฟซีรฺซูเราะฮฺอัลกอริอะฮฺ โดย อ.รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัสสุนนะฮฺ (บ้านควน)ตัฟซีรฺซูเราะฮฺอัลกอริอะฮฺ โดย อ.รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัสสุนนะฮฺ (บ้านควน) ตัฟซีรฺซูเราะอัตตะกาซุร โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัสสุนนะฮฺ (บ้านควน)ตัฟซีรฺซูเราะอัตตะกาซุร โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัสสุนนะฮฺ (บ้านควน) บรรยายศาสนาเรื่อง สิ่งที่จะทำลายอะกีดะฮฺ โดย อ.รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัลฟุรกอน (ท่าไม่ไผ่)บรรยายศาสนาเรื่อง สิ่งที่จะทำลายอะกีดะฮฺ โดย อ.รสลัน นาปาเลน ณ มัสยิดอัลฟุรกอน (ท่าไม่ไผ่) ประมวลภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลประมวลภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล บรรยายเรื่องซะกาตและหัจญฺ โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ที่มัสยิดอัรรอกียะฮฺอัสสุนนะฮฺ บ้านกะลันยีตันบรรยายเรื่องซะกาตและหัจญฺ โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ที่มัสยิดอัรรอกียะฮฺอัสสุนนะฮฺ บ้านกะลันยีตัน หลักอะกีดะฮฺที่ถูกต้อง โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษาหลักอะกีดะฮฺที่ถูกต้อง โดยอาจารย์รสลัน นาปาเลน ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ศาสนาเริ่มต้นเมื่อใด และจุดเริ่มต้นของหลักอะกีดะฮฺ โดย อ.รสลันศาสนาเริ่มต้นเมื่อใด และจุดเริ่มต้นของหลักอะกีดะฮฺ โดย อ.รสลัน เสียงอะซานเพราะๆ จากคุณครูฟาเดอร์ลี นิสาและเสียงอะซานเพราะๆ จากคุณครูฟาเดอร์ลี นิสาและ นะศีหะอฺหลังละหมาดอัสรี โดยคุณครูอุสมาน เนื้ออ่อนนะศีหะอฺหลังละหมาดอัสรี โดยคุณครูอุสมาน เนื้ออ่อน นะศีหะฮฺหลังละหมาดอัสรินะศีหะฮฺหลังละหมาดอัสริ โคตรฮา นิทานภาษาของเด็กชายซิดดิ๊ก หลงจิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1โคตรฮา นิทานภาษาของเด็กชายซิดดิ๊ก หลงจิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เครื่องหมายของวันกิยามะฮฺ อ.รสลันเครื่องหมายของวันกิยามะฮฺ อ.รสลัน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โครงสร้างของหลักการอิสลาม อ.รสลันโครงสร้างของหลักการอิสลาม อ.รสลัน ตัฟซีรฺซูเราะฮฺอัลบัยยีนะฮฺ โดย อ.รสลันตัฟซีรฺซูเราะฮฺอัลบัยยีนะฮฺ โดย อ.รสลัน กอฏอและกอดัรฺ โดย อ.รสลันกอฏอและกอดัรฺ โดย อ.รสลัน วันครอบครัวอนุบาลมุสลิมสตูล 3วันครอบครัวอนุบาลมุสลิมสตูล 3 วันครอบครัวอนุบาลมุสลิมสตูล 2วันครอบครัวอนุบาลมุสลิมสตูล 2 วันครอบครัวอนุบาลมุสลิมสตูล 1วันครอบครัวอนุบาลมุสลิมสตูล 1 แนะนำการใช้ TABLETแนะนำการใช้ TABLET รีวิว otpc สำหรับเด็ก ป.1รีวิว otpc สำหรับเด็ก ป.1 หลักอะกีดะฮฺ โดย อ.รสลัน นาปาเลนหลักอะกีดะฮฺ โดย อ.รสลัน นาปาเลน โครงสร้างของอิสลาม โดย อ.รสลัน นาปาเลนโครงสร้างของอิสลาม โดย อ.รสลัน นาปาเลน วิชาตัฟซีร โดย อ.รสลัน นาปาเลนวิชาตัฟซีร โดย อ.รสลัน นาปาเลน ผู้จัดการ คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคอาหาร น้ำ และเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวโรฮิงญาผู้จัดการ คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคอาหาร น้ำ และเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวโรฮิงญา การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ อ.รสลัน ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัตตีนอ.รสลัน ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัตตีน ประมวลภาพการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ 19 มกราคม 2556ประมวลภาพการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ 19 มกราคม 2556 อ.รสลัน วิชาตัฟซีร ตอนที่ 2 (จบ)อ.รสลัน วิชาตัฟซีร ตอนที่ 2 (จบ) อ.รสลัน วิชาตัฟซีร ตอนที่ 1อ.รสลัน วิชาตัฟซีร ตอนที่ 1 อ.รสลัน ความสำคัญของการศึกษา 6.6อ.รสลัน ความสำคัญของการศึกษา 6.6 อ.รสลัน ความสำคัญของการศึกษา 5.6อ.รสลัน ความสำคัญของการศึกษา 5.6 อ.รสลัน ความสำคัญของการศึกษา 4.6อ.รสลัน ความสำคัญของการศึกษา 4.6 อ.รสลัน ความสำคัญของการศึกษา 3.6อ.รสลัน ความสำคัญของการศึกษา 3.6 อ.รสลัน ความสำคัญของการศึกษา 2.6อ.รสลัน ความสำคัญของการศึกษา 2.6 อ.รสลัน ความสำคัญของการศึกษา 1.6อ.รสลัน ความสำคัญของการศึกษา 1.6 อ.รสลัน ศาสนาคือการเรียนรู้ 6.6อ.รสลัน ศาสนาคือการเรียนรู้ 6.6 อ.รสลัน ศาสนาคือการเรียนรู้ 5.6อ.รสลัน ศาสนาคือการเรียนรู้ 5.6 อ.รสลัน ศาสนาคือการเรียนรู้ 4.6อ.รสลัน ศาสนาคือการเรียนรู้ 4.6 อ.รสลัน ศาสนาคือการเรียนรู้ 3.6อ.รสลัน ศาสนาคือการเรียนรู้ 3.6 อ.รสลัน ศาสนาคือการเรียนรู้ 2.6อ.รสลัน ศาสนาคือการเรียนรู้ 2.6 อ.รสลัน ศาสนาคือการเรียนรู้ 1.6อ.รสลัน ศาสนาคือการเรียนรู้ 1.6 เล่านิทานคุณธรรม โดยเด็กชายซิดดิก มะหะหมัด ชั้น ป.4เล่านิทานคุณธรรม โดยเด็กชายซิดดิก มะหะหมัด ชั้น ป.4 ค่ายตะหฺฟิซน้อย ครั้งที่ 1ค่ายตะหฺฟิซน้อย ครั้งที่ 1 ชมรอบๆบริเวณโรงเรียน (car view)ชมรอบๆบริเวณโรงเรียน (car view) อานาซีดเพราะจากนักเรียนอานาซีดเพราะจากนักเรียน

ดูวิดีโอทั้งหมด

ข่าวเด่นประจำวัน